Gravesøknader i Tønsberg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tønsberg kommune

Graving i Tønsberg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyetonsberg.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/1431 0704-842692 Gravearbeid JOHN FADUM AS 01.06.2015 24.12.2023
20/3245 Tilbygg til sykehuset- somatikkbygg Gravearbeid Håkon V gate MARTHINSEN & DUVHOLT AS 04.04.2018 31.12.2021
20/3884 Videre utgraving av somatikk bygg Gravearbeid Håkon V gate MARTHINSEN & DUVHOLT AS 26.03.2019 17.12.2021
20/4353 Strandveien 15B Gravearbeid Strandveien JOHN FADUM AS 19.11.2019 22.10.2021
20/4629 Nykirke-Barkåker Gravearbeid Barkåkerveien Håkanes Maskin A/S 02.06.2020 31.12.2024
20/4819 Eik etappe 2 - Espens vei Gravearbeid Espens vei ARNADAL ANLEGG AS 21.08.2020 01.07.2022
20/4905 Grenaderveien - Eik etappe 2 Gravearbeid Grenaderveien ARNADAL ANLEGG AS 07.12.2020 30.07.2022
20/4908 Strandveien 39C Gravearbeid Strandveien Arne Olav Lund A/S 01.12.2020 01.10.2021
20/4915 Generell plan, Rep, drift og vedlikehold av fiber i kum/stolpe. C.Ø Arbeidstillatelse SITECOM AS 03.12.2020 31.12.2021
21/9 Greve Biogass LBG og RT området inkludert bekkelukking Gravearbeid Taranrødveien KAARE MORTENSEN AS 13.01.2021 31.12.2021
21/11 Grusveien - Utbedring vei Gravearbeid Grusveien TORE HARALDSTAD & CO AS 19.01.2021 24.09.2021
21/20 Teieparken AB3 Arbeidstillatelse Banebakken OMMEDAL & SØNNER AS 26.01.2021 21.01.2022
21/51 Skogliveien - Eik etappe 2 Gravearbeid Skogliveien ARNADAL ANLEGG AS 17.08.2020 29.10.2021
21/57 Langgata 46 Stenging av fortau- Fasadestillas AS Arbeidstillatelse Øvre Langgate FASADE STILLAS AS 23.03.2021 31.10.2021
21/58 Kabelgrøft Kaldnes bygg E Gravearbeid Rambergveien 20, Rambergveien Arne Olav Lund A/S 04.03.2021 30.09.2021
21/65 Bytte vannkummer Gravearbeid Bjørnsons vei TØNSBERG KOMMUNE 06.04.2021 30.09.2021
21/74 Vedlikehold og inspeksjon av kummer. Arbeidstillatelse SKAGERAK VARME AS 01.05.2021 01.06.2023
21/83 Strandveien 39A-C Gravearbeid Gnr/Bnr: 159/510 Arne Olav Lund A/S 16.04.2021 01.10.2021
21/104 p 3567 Gravearbeid Kanalveien KIM STEINSHOLT AS 26.04.2021 24.09.2021
21/118 Bytte vannkummer Gravearbeid Bødtkers gate TØNSBERG KOMMUNE 04.05.2021 24.09.2021
21/134 Narverødveien - Stikkveier Gravearbeid Narverødveien TORE HARALDSTAD & CO AS 20.05.2021 05.11.2021
21/145 Stoltenbergsgt. 54 Gravearbeid Stoltenbergs gate TORE HARALDSTAD & CO AS 07.06.2021 30.09.2021
21/150 grøfting Gravearbeid reservatveien TØNSBERG KOMMUNE 03.06.2021 29.10.2021
21/163 fiber Gravearbeid Myreveien HAGE AS 16.06.2021 30.10.2021
21/164 Banebakken Bekkeåpning Gravearbeid Banebakken CARL C FON AS 28.06.2021 15.12.2021
Viser 1 - 25 av 90 1 2 3 4 >